Triin Trampärk - Õpilasfirma Juhataja


Juhatajana kannab Triin hoolt põhimõtteliselt kõige eest.
Tema vastutab nii toodete kvaliteedi eest kui ka tiimi eest ja mille kallal tiim töötab.

Robin Puström - Raamatupidaja


Robini ülesanne õpilasfirmas on raamatupidamine.
Tema vastutab firma rahalise seisu üle ja kannab hoolt et tulud ja kulud oleksid üles kirjutatud.

Laura Teniste - Sotsiaalmeedia spetsalist


Laura aitab firmas kaasa sotsiaalmeedia haldamisega.
Tema teeb erinevaid reklaame, postitusi ja videoid, et reklaamida firma produkti.

Heiko Pärli - Dokumentide haldur


Heiko ülesanne on tegeleda õpilasfirma dokumentidega.
Tema vastutab, et dokumendid oleksid olemas, korrektsed ning õigel ajal esitatud.